Scheepvaartkeuringen

Door het ministerie aangewezen keuringsinstituut

Medity is bevoegd tot het afgeven van geneeskundige verklaringen ten behoeve van de zee- en binnenvaart en is hiervoor door het ministerie aangewezen.

Medity is gehuisvest in de nabijheid van de Oostersluis!

Zeevaartkeuringen

Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevaart heeft u een geneeskundige verklaring nodig. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en dient hierna telkens te worden verlengd.

Binnenvaartkeuringen

Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de binnenvaart heeft u een geneeskundige verklaring nodig. Deze verklaring dient na afloop van de geldigheidsduur telkens te worden verlengd. In de onderstaande tabel kunt u zien dat de geldigheidsduur een rol gaat spelen vanaf uw 50e jaar.

Geldigheidsduur binnenvaart:

  50 jr of ouder 65 jr of ouder
Groot vaarbewijs 5 jr 1 jr
Rijnpatent 5 jr 1 jr
Klein vaarbewijs   3 jr
Dienstboekje   1 jr

Wat moet ik meenemen?

Bij zowel een binnenvaart- als een zeevaartkeuring:

  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
  • eventuele medicatie die u gebruikt
  • als u brildragend bent een reservebril

extra bij een zeevaartkeuring:

  • uw monsterboekje
  • een geldige TBC-verklaring
  • de laatste geneeskundige verklaring

Hoeveel tijd neemt de keuring in beslag?

Een zeevaartkeuring neemt ongeveer 1 uur in beslag en een binnenvaartkeuring 45 minuten.

Wanneer krijg ik de geneeskundige verklaring?

De geneeskundige verklaring wordt direct na afloop van de keuring opgemaakt en aan u verstrekt. De gegevens worden door ons dezelfde dag ingevoerd in het register van de Scheepvaartinspectie.

Heeft u nog vragen?

Onze helpdesk medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Bel gerust 050 - 313 18 78.

Meer specifieke informatie?

U kunt meer specifieke informatie over zee- en binnenvaart vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Het adres vindt u hier.

website door aardworm.com