Schema Wet verbetering poortwachter

Om te voldoen aan de WvP zet u met de werknemer en de arbodienst bepaalde stappen als uw werknemer zich langer dan 6 weken verzuimt. U bouwt tevens samen een re-integratiedossier op met alle documenten tijdens het re-integratietraject opgesteld. Denk hierbij aan verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten en formulieren.

De verplichte WvP-stappen

Na 6 weken       > Probleemanalyse

Na 8 weken      > Plan van aanpak

Week 42            > 42 week ziekmelding

Na 52 weken    > Eerstejaarsevaluatie

Week 91            > WIA-aanvraag

Elke 6 weken    Evaluatie plan van aanpak

Acties in het kader 1e en 2e spoor

Een langdurig zieke werknemer moet zo snel mogelijk weer aan passende arbeid worden geholpen.

1e spoor:
Bij de eigen werkgever terug in de eigen functie of, als dit niet mogelijk is, in een andere functie binnen het eigen bedrijf.

2e spoor:
Lukt het niet de werknemer bij de huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan gaan werkgever en werknemer samen op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Meer weten over de Wet verbetering poortwachter?

Neem contact op