Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website

Medity Medische Diensten, hierna te noemen Medity, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen desondanks voorkomen. Medity wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden danwel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Medity behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Medity garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Medity is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten noch voor schade die het gevolg is van problemen verzoorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Medity of door u aan Medity middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Medity aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Medity behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beƫindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Medity of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medity.

Virussen

Medity garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.