Keuringen

Voor sommige werk- of verzekeringsaangelegenheden kan een medische keuring nodig zijn. Ook wanneer u als particulier een nieuw rijbewijs aanvraagt, kan het zijn dat u een medische keuring nodig hebt. Zo kunnen er talloze aanleidingen zijn voor een keuring. Bij Medity bent u dan aan het betrouwbare adres.

Welke keuring u ook wenst, we regelen het voor u binnen enkele dagen. Medity verricht medische keuringen voor vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Zorgvuldigheid en kwaliteit

Bij medische keuringen spelen soms grote belangen. Denkt u bijvoorbeeld aan de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
En niet te vergeten uw persoonlijke gezondheid. Daarom hechten we bij Medity aan de kwaliteit van onze keuringen. Wij vallen onder het toezicht van de inspectie voor de Volks­gezondheid. De kwaliteit van onze keuringen wordt dan ook voortdurend getoetst. Wij werken met ervaren keuringsartsen die ruim de tijd voor hun cliënten nemen. Op zo’n 300 plekken kunt u in Nederland terecht voor uw medische keuringen in prima geoutilleerde ruimten met alle benodigde apparatuur.

Een greep uit de keuringen van Medity:

Rijbewijskeuringen

Groot rijbewijs (C en D)
Vanaf 1 januari 2005 moeten chauffeurs met een grootrijbewijs C (vrachtwagens) en D (autobussen) bij iedere verlenging (5 jr) een medische keuring ondergaan.

Klein rijbewijs (B)
Als u de leeftijd van 75 jr heeft bereikt of kampt met gezondheidsbeperkingen moet u medisch worden gekeurd. Dat geldt ook voor elke volgende verlenging (5 jr).

Trekker rijbewijs
Vanaf 01 juli 2015 dient u bij het aanvragen of verlengen van uw trekkerrijbewijs een Eigen Verklaring in te vullen en kan het zijn dat u medisch gekeurd dient te worden. Dit kan bij Medity.

Wat moet u meenemen?
U dient eerst een keuringsformulier (groot)rijbewijs van het CBR aan te vragen. Dit kan via uw gemeente of via www.CBR.nl. Dit formulier moet u zelf invullen en retourneren aan het CBR. Vervolgens ontvangt u van het CBR een nieuw formulier “keuringsverslag voor de arts”. Dit formulier neemt u mee naar de afspraak bij de arts van Medity. Onze arts is aangesloten bij zorgdomein. Dit betekent dat de keuringsformulieren in de meeste gevallen digitaal verzonden kunnen worden naar het CBR

Taxipas
Ook taxichauffeurs kunnen terecht bij Medity. Zij kunnen een keuringsformulier opvragen bij het KIWA. Na goedkeuring wordt de geneeskundige verklaring van het KIWA direct opgemaakt en dan kan de cliënt deze verklaring zelf opsturen per post. Deze verklaring heeft u nodig voor het verkrijgen van een chauffeurspas. De pas is 5 jaar geldig.

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Bel gerust 050-3131878.
U kunt meer specifieke informatie over rijbewijzen vinden op de website van CBR en voor taxichauffeurs op de website van KIWA.

Klik hier om direct een afspraak te maken

Verzekeringskeuringen

Soms lagere maandlasten door goed te keuren!
U kunt zich voorstellen dat bij een levensverzekering het hebben van
een slechte meniscus van ondergeschikte betekenis is. Het zal het overlijdensrisico nauwelijks beinvloeden. Daarentegen speelt dit wel een belangrijke rol bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omgekeerd bestaan er ook medische afwijkingen waar je uitstekend mee kunt werken maar waarbij sprake is van een verhoogd overlijdensrisico. Afwijkingen kunnen leiden tot een hogere premie (lees maandbedrag) of afwijkende voorwaarden en in sommige gevallen zelfs tot afwijzing. De medisch adviseur van de verzekeraar wikt en weegt (mede) op basis van de keuringsresultaten. Goed gekeurd worden is daarom van het grootste belang!

Ervaren artsen en goed geoutilleerde ruimten
Bij Medity bent u in goede handen. U wordt gekeurd door ervaren artsen die de tijd nemen om u zorgvuldig te keuren. Medity beschikt over prima geoutilleerde ruimten voorzien van alle benodigde apparatuur.

Medity keurt voor alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Medity doet zaken met alle bekende en minder bekende verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Van de meeste maatschappijen weet Medity precies wat ze willen weten.

Heeft u vragen?

Onze medewerkers beantwoorden graag al uw vragen. Bel gerust 050 – 313 18 78.

Klik hier om direct een afspraak te maken

Scheepvaartkeuringen

Medity heeft de beschikking over artsen welke door het ministerie zijn aangewezen en daarmee bevoegd zijn tot het afgeven van geneeskundige verklaringen ten behoeve  van zee- en binnenvaart.

Zeevaartkeuringen
Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevaart heeft u een geneeskundige verklaring nodig. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en dient hierna telkens te worden verlengd.

Binnenvaartkeuringen
Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de binnenvaart heeft u een geneeskundige verklaring nodig. Deze verklaring dient na afloop van de geldigheidsduur telkens te worden verlengd.

Formulier
Download hier het formulier Medische keuring Scheepvaartpersoneel van het ILT

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Bel gerust 050 – 313 18 78.
Meer specifieke informatie? U kunt meer specifieke informatie over zee- en binnenvaart vinden op de website van het ILT.

Klik hier om direct een afspraak te maken

Offshore keuringen
Door NOGEPA, OEUK (Oil Energies U.K.) en Noorse authoriteiten
aangewezen keuringsinstituut
Medity is een door NOGEPA (Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association) aangewezen keuringsinstituut en is bevoegd om uw Personal Safety Log af te stempelen. Dit geldt ook voor OEUK (Oil Energies U.K.) en de Noorse authoriteiten voor offshore activiteiten op het Noors continentaal plat.

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Bel gerust 050-3131878.
Meer specifieke informatie? U kunt meer specifieke informatie over offshore keuringen vinden op de website van NOGEPA en de website van OEUK.

Klik hier om direct een afspraak te maken

Tevens kunt u ook voor uw bodemsanering keuring (C.R.O.W.), drugs- en alcoholtests, diverse geneeskundige verklaringen door een onafhankelijk arts (bijv. reizen, studie, werk, etc.), adoptiekeuring, preventieve medische onderzoeken (PMO’s), verzekeringskeuring en alle overige medische keuringen bij Medity terecht.

Gang van zaken

Afsprakenbureau  050 – 313 18 78
Voor het maken van een afspraak belt u met ons afsprakenbureau. U kunt er terecht met al uw vragen over keuringen, onderzoeken enz.
Ook kunt u online een afspraak maken.
Het afsprakenbureau is ook te bereiken via e-mail.

Openingstijden afsprakenbureau
Dagelijks van ma t/m vr van  8.30 – 16.30 uur behalve
tijdens de lunchpauze van 12.30 – 13.00 uur.

Buiten de openingstijden:
– automatisch antwoordapparaat
– fax ( 050 – 318 19 35 )
e-mail

Een afspraak wordt altijd schriftelijk bevestigd
Alle afspraken worden steeds schriftelijk bevestigd. In de bevestiging vindt u naast nuttige tips ook een opsomming van zaken die u eventueel moet meebrengen.

Invullen keuringsformulieren
Als u een keuringsformulier van bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen vul dit dan thuis zoveel mogelijk in. U mag het ook bij ons doen. U dient dan wel 15 minuten eerder te komen. Dit voorkomt onnodige wachttijden.

Betalen
Als de keuring voor uw eigen rekening is dan moet deze na de keuring worden afgerekend. Bij het maken van de afspraak informeren onze medewerkers u over de kosten van de keuring.
U kunt zowel contant of (bij voorkeur) per pin afrekenen.

Tijdig afmelden
Om wachttijden te voorkomen wordt voor elke keuring tijd gereserveerd. Mocht u verhinderd zijn meldt dit dan vroegtijdig (tot 24 uren van tevoren) en voorkom daarmee dat wij u later kosten in rekening moeten brengen.