Preventief medisch onderzoek (PMO)

Iedere werkgever is verplicht om werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Bij een PMO wordt gekeken naar zaken die van invloed zijn op het werk van de medewerker, zoals bijvoorbeeld leefstijl, arbeidsomstandigheden en werkdruk.

Doelen van een PMO

  • Preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden aandoeningen bij individuele / groepen werknemers.
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot het werk van individuele / groepen werknemers.
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Werkwijze

De precieze inhoud van het PMO vindt in overleg met u als werkgever plaats.  In het algemeen bestaat het PMO uit de volgende vier stappen:

  • Vragenlijst. Deze wordt ingevuld door werknemers.
  • Medische onderzoeken (bijv. bloeddruk, cholesterol, gehooronderzoek, visusonderzoek). Wat onderzocht wordt, is mede afhankelijk van de bestaande risico’s in de werksituatie en de specifieke wensen van de organisatie.
  • Analyse en adviesgesprek.
  • Rapportage: individueel (alleen voor werknemer) en op organisatieniveau en/of groepsniveau (voor werkgever).

Waarom Medity

  • Gerichte adviezen om de eventuele risico’s op beroepsziekten en arbeid gerelateerde aandoeningen te verminderen.
  • Secuur met de privacy van de medewerkers en de onderzoekrapportages. Over groepen kleiner dan 15 personen wordt niet gerapporteerd.
  • Adviezen van de Medity professionals zijn helder geformuleerd, volledig en praktisch toepasbaar.

Wilt u meer weten over de PMO?

Neem contact op